Onafhankelijke commissie

De klachtencommissie is onafhankelijk. Zo mogen medewerkers van de corporaties geen lid zijn van de klachtencommissie.

De klachtencommissie moet zich aan het klachtenreglement houden, maar is vrij in de manier waarop zij klachten behandeld en adviezen uitbrengt aan het bestuur van de corporatie.
 

Deelnemers
 • Sint Joseph
 • Mijande wonen
 • Wonen Delden
 • ons huis
 • de goede woning
 • beter wonen
 • wbowonen
 • De Woonplaats
 • domijn
 • Reggewonen
 • Welbions
 • Twinta
 • Viverion